Det skjer STORE ting med mennesker

Det skjer nå så store ting med mennesker at jeg har vanskelig med å sette ord på det…
STORE ting!
Deres sanne lys skinner igjennom.
Bevisstheten strømmer igjen. Man gir slipp på alt av gamle idéer om seg selv.
Idéer man har trodd på, levd etter og skapt livet rundt.
Alt endres nå. Man trår ut av illusjonen om seg selv. Står i sitt sanne “lys”.
Dette er virkelig endringens år. Totalt.
Mange vil se at de er ikke den de har prøvd å være. Prøvd å leve opp til.
Man vil se hvordan man har blitt formet gjennom livet, både av foreldre og omverden, til noe man ofte ikke er.
Så gjenkjenner man essensen i seg og skaper livet derfra.
Dette betyr totale forandringer i livet.
Løsrivelse fra den gamle verden er i full gang.
Det er blomstringens tid.

Legg igjen en kommentar