Du er enestående!

I erkjennelsen av hva vi ER forløses alle illusjoner og drama. Ingen problemer i livet kan vedvare i glansen av ditt indre vakre selv. Du er enestående!
Å elske og akseptere hele seg er den endelige friheten vi søker, og som har varig verdi.
Det er på tide å gi opp å være “noe”, å hele tiden strekke til, og se at det største i livet er å være deg. Med alt du er.
Din glede, sårbarhet, godhet, frustrasjon og sinne.
I den erkjennelsen og aksept av det, oppstår den sanne indre fred.
Herlighet hvor heldig du er som får være deg, og jeg meg.

Legg igjen en kommentar