Du er her for å blomstre.

I vår virkeligheten på jorden har vi laget oss en “form”, en idé om hvordan livet og vi mennesker skal være.
Når man faller utenfor den malen så er vi mislykket.
I realiteten så prøver man å presse seg inn i den malen for å bli likt, akseptert og føle seg god nok.
Hva om du ikke skal være i den malen?
Hva om dine energier er helt annerledes?
Da føler man seg ikke hjemme her, og livet blir en lang streben.
Følelsen av å ikke bli sett, verdsatt, elsket og mottatt kommer opp.
Sorg og frustrasjon overtar. Tomhet.
Heldigvis vokser vi nå ut av malen, denne gamle “formen”. Og man blir levende igjen. Levende bevissthet som endelig kan se sin sanne verdi. Ikke målt opp mot en gammel idé, men ekte gjenkjennelse i det indre.
Den gamle idéen om hva det vil si å være menneske har gått ut på dato.
Vi er ikke her for å utfylle en rolle, å være en brikke i en tredemølle.
Du er her for å blomstre.
Å elske livet med hele deg.
Og skape et “unikt” liv som speiler din sanne indre verdi som menneske og sjel.
Når din sanne verdi bygger på indre selverkjennelse, da stråler du inn i denne verden som det uendelige vakre du ER.

Legg igjen en kommentar