Frihet…. Hva er det?

Vi mennesker søker etter frihet på mange plan.
Også økonomisk frihet.
Men er det frihet å bruke hele livet i håpet/ønsket om økonomisk frihet?
Og om man kommer “der”…. er man fri?
Når man beveger seg utenfor “hverdagsboblen” vi lever i, så ser man hvor fanget vi er. Jakten på økomisk frihet fanger opp hele livet, og gir livet en slags mening. Bare jeg får tjent nok vil jeg være fri, og da er jeg fornøyd. Men dette er en meget begrenset form for frihet, som er skapt ut av illusjonen hva frihet er på jorden.
Vi har blitt fanget i et system vi selv har skapt. Og vi ser det gjerne ikke alltid.
Joda, der vi er i dag trenger vi penger.
Jeg også.
Men vi må våge å utvide bevisstheten utenfor “tredemøllen”.
Bli dypere kjent med seg selv.
Vokse ut av alle illusjoner man har skapt rundt livet og det å være menneske.
De begrensningene har blitt vår virkelighet. Sannheter vi lever etter.
Men blir man egentlig fri dypest sett selv om man er økonomisk uavhengig?

Ikke lett å sette ord på store tema med få ord. Men hva føler du rundt dette?

Legg igjen en kommentar