Hvorfor har vi behov for å forstå den verden vi lever i?

Er det mulig å gi slipp på det behovet, og oppleve livet i stedet? Behovet for å forstå kommer av flere grunnet.

En av dem er forsøket på å ha kontroll på det som skjer. Det behovet kommer fra en iboende frykt alle mennesker opplever i separasjonen med seg selv….
Dvs skille mellom rollen man har inntatt, og den man innerst inne egentlig er.
En annen er at vi identifiserer oss med omverden. Danner oss en identitet/selvbilde/selvfølelse gjennom hva vi “forstår” vi er i møte med verden.
Dette bilde blir fort en begrensning man prøver å leve opp til. Så lenge man tror livet er på utsiden så blir det slik. Man tilpasser sin identitet etter omgivelsene.
Når man gir slipp på å forstå med hode, så opplever man med hjertet.
Og mange flere dimensjoner åpner seg.
Man gir slipp på det begrensede selvbilde man har skapt omkring seg selv, og en større opplevelse åpner seg.
Man får oppleve essensen man er.
Og den er multidimensjonell. Det vil si ubegrenset, skapende levende bevissthet. Ikke bare forankret i kropp, men også i sjel/bevissthet.
I dag former de fleste mennesker sin identitet rundt hva de har opplevd i livet.
Ofte sin barndom.
Hva om du er langt mer enn din barndom? Mer enn den frykten du bærer på. Dårlige selvfølelsen. Trosystemene du har tatt til deg….
Hva om dette bare er situasjonsbetinget.
At du er rett og slett ikke er den du tror du er. Hvor mye har fortiden formet din identitet? Viktige spørsmål i en verden som går i oppløsning/forandring…..
I denne tid faller alle fasader.
Man kan ikke “fake” lengre. Gjøre seg til.
Bare det nakne ekte vil stå igjen. Både på innsiden og utsiden.
Er du klar for å elske hele deg, og blomstre ut av alle tillærte begrensninger?
“Fest setebeltet”, store forandringer er på vei!

2 hendelser på “Hvorfor har vi behov for å forstå den verden vi lever i?”

Legg igjen en kommentar