Salgs- og leveringsbetingelser

Her følger salgs -og leverings betingelsene for alle mine tjenester.

Les det som gjelder din bestilling – registrering:

LIVE Video og CD arkivet – vilkår:

Jeg har / og fortsatt holder meditasjoner LIVE på Videorom siden.

Disse blir fortløpende tatt opp, og lagt tilgjengelig i Video og Cd arkivet.

LIVE Video meditasjonene er tatt opp LIVE (på direkten), og kan være av noe redusert lyd og bilde kvalitet,

tilrettelagt for Web TV. Lyd og bildet kan derfor variere kvalitetsmessig.

Normalt vil alle opptak kunne sees uten stopp i bildet eller lyd. Men dette kan variere etter hvilken

tilkobling hver enkelt bruker har. Man er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig data kapasitet.

Her kreves nok bredbånd-kapasitet.

Det er ikke mulig å laste ned Live video opptakene til sin egen datamaskin, men vil sees direkte fra nettet – Video arkivet.

CD arkivet består av alle de meditasjons CD’er jeg har laget. De er produsert i semi proft studio, og kan bære preg av dette

med tanke på lydbildet. De er nå tilgjengelig for nedlasting i MP3 format.

Normalt vil alle CD’er kunne høres / lastes ned uten stopp i lydbildet. Men dette kan variere etter hvilken

tilkobling hver enkelt bruker har. Man er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig data kapasitet.

Her kreves nok bredbånd-kapasitet.

Det er mulig å laste ned CD’ene til sin egen datamaskin slik at man kan høre dem på annet medium.

Kopiering videre uten samtykke er ikke lov.

Innholdet på Video og CD’er er ment som inspirasjon til å forstå livet og seg selv på en dypere måte.

Men er ikke nødvendigvis ment å erstatte andre behandlingsformer.

Ved å bekrefte å ha lest dette så godtar du også at ditt Brukernavn og Passord til Video og CD arkivet ikke blir delt ut til andre.

Dersom dette ikke overholdes så kan brukeren bli sperret uten forvarsel. Dette for å hindre “hacking” og missbruk på sidene.

Alle brukere har sitt eget unike Brukernavn og Passord. Dersom flere benytter dette samtidig, så blokkeres tilgjengeligheten.

Man aksepterer også at Video og CD’er og dets innhold ikke blir kopiert videre uten Morten Eriksen sitt samtykke.

Dersom man ønsker å benytte CD’ene i sine “egne” grupper, så ta det opp med meg direkte.

Man vil bli møtt med velvillighet om man vil benytte CD’ene i sine egne grupper m.m.


Dersom jeg, Morten Eriksen, blir forhindret i å holde sendingene som planlagt grunnet sykdom eller utenforstående hendelser, vil det ikke bli refundert medlemsavgift.

Kurs påmelding – vilkår:

Ved påmelding av kurs påløper det umiddelbart en registrerings avgift – depositum som er oppgitt etter avtale.

Resten av kurs avgiften kommer innen 14 dager før kurs start. All informasjon kommer på e-post og sms.

Dersom man unnlater å betale resten av kurs-avgiften etter siste påminnelse på sms og e-post (ca. 14 dager før kurs start)

så bortfaller plassen, og går automatisk videre til de på venteliste.

Registrerings avgiften – depositumet vil ikke bli returnert selv om deltager ikke ønsker eller kan delta.

Dette med unntak av legeerklæring, eller annen særavtale. Usikker? Ta kontakt.

Kursavgiften i sin helhet / eller deler av den, vil ikke bli tilbakebetalt ved uteblivelse av hele / eller deler av kurset.

Unntaket er ved lege erklæring, eller annen avtale.

Fjern Healing – vilkår:

Fjernhealingene blir sendt 4 tirsdager etter avtale. Denne healingformen er ikke nødvendigvis ment å erstatte andre former for behandling. Men kan vise seg å være en god ekstra hjelp til å komme i balanse.

Ved alvorlige lidelser vil jeg anbefale å ha et samarbeid med lege eller annet helsepersonell.

————————————————————————————————————————

Jeg bidrar med min erfaring innen åndelige tema, og som lærer innen emnet selvutvikling.

Jeg er ikke utdannet lege eller psykolog, og deler bare av mitt hjerte til det beste for mennesker, på min måte.

Du er selv ansvarlig for måten du tar dette til deg, og jeg ber deg lytte til din indre stemme hva som passer deg.

Alle mennesker må følge sin egen “indre stemme”, og finne sin “sannhet” i livet.

Mvh Morten Eriksen.