Oversikt sendinger

Her følger en oversikt over live web-tv sendinger/meditasjoner her på Undervisningsrommet.
De fleste sendingene er låst og bare for medlemmer.
Ønsker man å ta del i dem alle så kan man bli medlem her.

Sendinger som er åpen og gratis for alle merkes med GRATIS.

 

 

Mars 2021
01.03 kl. 21.00 – 22.00 Mandags kveldsmeditasjon for medlemmer

02.03 kl. 09.00 – 09.40 Morgenmeditasjon.

04.03 kl. 09.00 – 09.45 Morgenmeditasjon.

06.03 kl. 11.00 – 14.00 Ekstra 3 timers kurs.  Å berøre de plan hvor det fysiske blir skapt. 

Kurs 2. 

08.03 kl. 21.00 – 22.00 Mandags kveldsmeditasjon for medlemmer
09.03 kl. 09.00 – 09.45 Morgenmeditasjon.

11.03 kl. 09.00 – 09.45 Morgenmeditasjon
15.03 kl. 21.00 – 22.00 Mandags kveldsmeditasjon for medlemmer. 

16.03 kl. 09.00 – 09.45 Morgenmeditasjon 

18.03 kl. 09.00 – 09.45 Morgenmeditasjon.
22.03 kl. 21.00 – 22.00 Mandags kveldsmeditasjon for medlemmer

23.03 kl. 09.00 – 09.45 Morgenmeditasjon.
25.03 kl. 09.00 – 09.45 Morgenmeditasjon.

29.03 kl. 21.00 – 22.00 Mandags kveldsmeditasjon åpen GRATIS for alle

30.03 kl. 09.00 – 09.45 Morgenmeditasjon