Vilkår for bruk av tjenesten

VILKÅR FOR BRUK AV TJENESTEN

Sist oppdatert 13. juli 2018

Tilgang til og bruk av LYSPUNKTET LIVSSENTER Morten Eriksen (org nr: 984 200 803) sin side undervisningsrommet.no («Nettstedet») og andre Internettjenester (sammen med tilgang til og bruk av Nettstedet, «Tjenesten») levert av Undervisningsrommet.no er underlagt følgende vilkår for bruk av tjenesten («Vilkårene»).

Vennligst les disse vilkårene nøye.

Ved opprettelse av konto hos Undervisningsrommet.no eller annen bruk av denne Tjenesten betyr at du har lest, forstått og samtykket i disse vilkårene og at du vil overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Disse vilkårene utgjør en bindende avtale mellom deg og Undervisningsrommet.no («undervisningsrommet.no», «morten-eriksen.no», «morteneriksen.no» eller «vi»). Dersom du ikke godtar disse vilkårene kan du ikke bruke Tjenesten.

 • Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten driftes av LYSPUNKTET LIVSSENTER Morten Eriksen og omfatter også Nettstedet der du bestiller, abonnerer på og kan laste ned diverse filer.

 • Din konto

Ved å registrere deg hos undervisningsrommet.no, morten-eriksen.no eller morteneriksen.no bekrefter du at du er minst 18 år. Du vil få en begrenset, ikke- eksklusiv, oppsigelig, ikke-overførbar og ikke-underlisensbar rett til å tilgang til Tjeneste i henhold til abonnementstype. Du kan ikke gi eller bruke et passord, e-postadresse eller andre opplysninger om noen andre i forbindelse med tjenestene. Du samtykker i å oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om deg selv når du registrerer deg hos Undervisningsrommet.no, og for å opprettholde og oppdatere denne informasjonen slik at den er korrekt, nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Du er ansvarlig for å opprettholde taushetsplikten for konto og passord og for å begrense tilgangen til datamaskinen din, og du godtar å ta ansvar for all aktivitet på din konto, inkludert valg og bruk av innhold og tjenester.

 • Kjøpers rettigheter og selgers rettigheter

Kjøpers- og selgers rettigheter reguleres i denne bestemmelsen.

 • Brukeratferd

Du kan bare bruke tjenesten til lovlige formål og i samsvar med disse vilkårene, eventuelle driftsmessige regler som fastsettes av Undervisningsrommet.no. Undervisningsrommet.no forbeholder seg retten til enhver tid å stoppe tjenesten, avslutte kontoer, eller kansellere bestillinger etter eget skjønn, inkludert, uten begrensning, basert på en abonnents aktivitet som er i strid med disse vilkårene eller gjeldende lover og forskrifter.

 • Opphavsrett

Alt innhold som er en del av tjenesten, det være seg tekst, videoer, design, logoer, ikoner, bilder, samt kombinasjoner av dette, og all programvare som brukes på nettstedet, eies av Undervisningsrommet.no eller dets leverandører eller lisensgivere, og er beskyttet av norske og gjeldende internasjonale lover og avtaler, inkludert og uten begrensning opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter intellektuell eiendom og eiendomsrett. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og avtaler, og ikke endre, skjule eller fjerne noen opphavsrett og andre eiendomsrettigheter (enten restriksjoner for bruk eller andre restriksjoner) som finnes i et slikt innhold.

En tredjeparts innholdsleverandør har opphavsretten til alt originalt innhold, inkludert og uten begrensning til videoer som leveres eller på annen måte er gjort tilgjengelig for deg gjennom Tjenesten. Unntatt det som uttrykkelig fastslås av gjeldende lover om opphavsrett og avtaler eller tillates av funksjonene i Tjenesten, kan du ikke modifisere, reversere, publisere, overføre, vise, delta i overføring eller salg, lage avledede produkter av, eller på noen måte utnytte kommersielt eller gi en tredjepart tilgang til innholdet på Nettstedet uten tillatelse fra Undervisningsrommet.no og eier av dette innholdet. Vi vil ikke gi deg noen lisenser, uttrykt eller underforstått, til Undervisningsrommet.no eller våre lisensgiveres intellektuelle eiendom, unntatt det som uttrykkelig godkjennes i disse vilkårene.

 • Innhold fra tredjepart

Undervisningsrommet.no er en distributør (ikke en produsent) av innholdet i Tjenesten. Derfor har vi ingen redaksjonell kontroll over Innholdet i tjenesten. Eventuelle tjenester, tilbud eller annen informasjon eller innhold uttrykt eller gjort tilgjengelig av tredjeparter, inkludert de som finnes i og tilbys av Tjenesten, kommer fra de respektive leverandører, og ikke fra Undervisningsrommet.no. Undervisningsrommet.no garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av hele eller deler av Tjenesten, eller noen tjenester eller tilbud fra tredjeparter, heller vil vi ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av din bruk av informasjonen som finnes i Tjenesten, eller din bruk av tjenestene som tilbys, eller aksept tilbud som kommer gjennom Tjenesten.

Tjenesten kan inneholde linker til andre nettsteder og tredjeparts ressurser. Undervisningsrommet.no påtar seg intet ansvar for kommunikasjon eller materiale som gjøres tilgjengelig gjennom slike linker. Disse linkene er kun lagt ut for enkelhets skyld. Du er selv ansvarlig for å forstå alle betingelser og vilkår som gjelder når du besøker eller legger inn en bestilling på produkter eller tjenester gjennom et tredjeparts nettsted, eller bruken av dette.

 • Endringer i tjenesten

Vi forbeholder oss retten til enhver tid å endre eller stoppe, midlertidig eller permanent, Tjenesten (eller deler del av denne), med eller uten varsel. Du samtykker i at Undervisningsrommet.no ikke er ansvarlig overfor deg eller en tredjepart for endringer, stopp eller opphør av tjenesten.

 • Erstatning

Du godtar å forsvare og ikke holde Undervisningsrommet.no, dets lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts innholdsleverandører og deres respektive ledere, ansatte og formidlere ansvarlig for krav, tap, utgifter, erstatninger og kostnader, herunder advokatsalær som følge av (a) din bruk av Tjenesten, (b) brudd på disse vilkårene, eller (c) aktiviteter som er knyttet til din konto (inkludert uaktsom eller klanderverdig atferd) av deg eller noen annen person som har tilgang til Tjenesten via din konto.

 • Overvåking

Undervisningsrommet.no beholder retten, men ikke plikten, til å overvåke Tjenesten for å fastslå samsvar med disse vilkårene og eventuelle driftsmessige regler som er fastsatt av Undervisningsrommet.no, og for å overholde enhver lov, forskrift eller autorisert forespørsel fra myndighetene. Uten å begrense det foregående, forbeholder vi oss retten til å fjerne ethvert innhold som vi, av vårt eget skjønn, finner å være i strid med bestemmelsene herunder eller på annen måte er støtende eller i strid med Undervisningsrommet.no eller dets lisensgiveres forpliktelser.

 • Oppsigelse

Undervisningsrommet.no eller du kan på et hvilket som helst tidspunkt avslutte disse vilkårene. Uten å begrense det foregående, kan Undervisningsrommet.no, etter eget forgodtbefinnende og uten erstatningsansvar, fjerne ditt passord eller bruk av Tjenesten uten grunn, inkludert, uten begrensning, hvis Undervisningsrommet.no mener at du har brutt eller har handlet i strid med ord og handling i disse vilkårene. Enhver oppsigelse av tilgang til Tjenesten under enhver bestemmelse i disse vilkårene kan skje uten forutgående varsel, og Undervisningsrommet.no kan umiddelbart deaktivere eller slette din konto og all tilknyttet informasjon og/eller videre tilgang til Tjenesten.

 • Kontinuerlig tjeneste

Alle abonnementsbestillinger vil inkludere «Kontinuerlig tjeneste», der du automatisk vil motta tilgang til Tjenesten frem til du aktivt sier opp dine abonnementer. Med kontinuerlig levering vil du bli fakturert automatisk ved slutten av opprinnelig abonnementsperiode for den neste abonnementsperioden, i samsvar med de gjeldende tilbud på vår Tjeneste. Et gyldig kredittkort kreves ved registrering, og du samtykker i å bli belastet årlig for denne tjenesten.

Dersom du velger å fornyeabonnementet for en ny periode, før opprinnelig utløpsdato, vil den nye perioden bli lagt til ditt eksisterende abonnement.

Du kan enkelt deaktivere Tjenesten fra «Din konto» siden, under Mine abonnement.

 • Priser og avgifter

Alle priser som er oppgitt på Nettstedet er fritatt merverdiavgift.

 • Betaling

Betaling vil bli trukket fra din konto ved starten av hver abonnements-periode. Du vil motta kvittering/faktura fra alle kjøp du gjør via e-post etter at betaling er trukket fra din konto. Denne kvitteringen/faktura er kun til informasjon om hva som allerede er betalt og er ikke hva du skylder oss.

 • Diverse

Disse vilkårene, personvern, vilkår for refusjon og ansvar som finnes på Nettstedet, utgjør hele avtalen mellom Undervisningsrommet.no og deg med hensyn til din bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler mellom oss med hensyn til deres innhold. Disse vilkårene skal reguleres av lovene i Norge med hensyn til tvister som oppstår under bruk eller er relatert til din bruk av Tjenesten eller disse vilkårene. Ingen fraskrivelse fra noen av partene og eventuelt mislighold herunder, skal anses å være en fraskrivelse av foregående eller etterfølgende brudd eller forsømmelse.

 • Varsel om endringer

Undervisningsrommet.no kan fra tid til annen revidere disse vilkårene for å holde dem oppdatert i henhold til Undervisningsrommet.no produkter og tjenester. Besøk Nettstedet jevnlig for å sjekke eventuelle endringer. Dato som oppgitt øverst vil varsle deg om de seneste endringene. Din tilgang til eller bruk av Tjenesten etter at en slik oppdatering har trådt i kraft, vil vise at du samtykker i disse endringene.

 • Firmaadresse

LYSPUNKTET LIVSSENTER Morten Eriksen
Bjørndalen 55
5993 OSTEREIDET

https://undervisningsrommet.no